top of page
Freelance konstruktør anker

Som konstruktør tilbyder jeg interesserede virksomheder teknisk og faglig bistand til konstruktion og beregning af stålemner på freelancebasis. Så mangler jeres virksomhed ekstra hænder og nye kompetencer til at varetage særlige opgaver i en tidsbegrænset periode, så kontakt mig og lad os finde en løsning sammen.

Læs mere om mine arbejdsområder herunder:

Freelance Konstruktør

Logo_dekoration_3_DanishSteelComponents_hvid_RGB.png
Værktøjskonstruktion anker

VÆRKTØJSKONSTRUKTION-

Fordelt på:

SNIT/STANS        (fakta-link)

FØLGESNITVÆRKTØJER        (fakta-link) NB: klik på HASCO billederne

PRÆGEVÆRKTØJER

BUKKEVÆRKTØJER        (fakta-link)

 

DYBTRÆKSVÆRKTØJER        (fakta-link 1), (fakta-link 2)

Snit/Stans anker
Følgesnitværktøj
Prægeværktøj
Bukkeværktøj
Dybtrækstærktøj

Snit- og Stans eller et følgesnitsværktøj - det er, formgivning at et stykke stål af en given kvalitet. Det være sig huller, buk, præg, dybtræk, gevindrulning osv i samme værktøj. 

Du kender sikkert en hulmaskine, der kan klippe huller i et ark papir. Hulmaskinen er i bund og grund et Snit-Stans /lokke-værktøj.

Indenfor metal industrien bruges Snit og Stans teknikken til at lave huller, buk, præg, rul, optræk osv.

Skal man lave mange af en slags metal-emner, kan det være en god ide, at lave dem i et følgesnits-værktøj - derved kan emneprisen reduceres væsentligt, da et følgesnitsværktøj som regel kan lave flere 100 emner i timen. 

Kontakt mig og lad mig høre hvilke opgaver I ønsker løst.

Klik her

Maskinkonstruktion anker

MASKINKONSTRUKTION-

Fordelt på:

KONSTRUKTION AF HELE PROCESLINJER

KONSTRUKTION AF ENKELT KOMPONENTER


KONSTRUKTION AF EKSISTERENDE PRODUKTER

Maskinkonstruktion er en kompleks proces, hvor man specifikt løser en teknisk opgave, for at kunne realisere et givent produkt.

Selve maskinkonstruktionen dækker over den proces, hvor man anvender CE-maskindirektivet og dennes minimumskrav til at fastlægge valg af forskellige materialer, inkl. de processer og beregninger med mere, som skal implementeres, for at ramme det ønskede design  - og som giver en maskine eller et produkt, den optimale form, funktion og ydelse samt levedygtighed.

Klik her - En maskine defineres således:

Kontakt mig og lad mig høre hvilke opgaver I ønsker løst.

Klik her

Maskine defineres
FAKTA

En maskine defineres således:

  • en samling af indbyrdes forbundne dele eller komponenter, hvoraf mindst en er bevægelig, forsynet med - eller beregnet til, at blive forsynet med et andet drivsystem end den menneskelige eller animalske kraft anvendt direkte, og samlet således, at de er indbyrdes forbundne med henblik på en nærmere fastlagt anvendelse.

  • en samling som omhandlet i første led, som kun mangler tilslutningselementer til anvendelsesstedet eller for tilslutning til energikilder og drivkraft.

  • en samling som omhandlet i første og andet led, der er installationsklar, men som først er funktionsklar efter montering på et transportmiddel eller installation i en bygning eller en konstruktion.

  • samlinger af maskiner som omhandlet i første, andet og tredje led eller delmaskiner som omhandlet i litra g), som for at opnå et bestemt resultat er anbragt og styres således, at de er indbyrdes forbundne i deres funktion.

  • en række dele eller mekaniske komponenter, hvoraf mindst en er bevægelig, som er indbyrdes forbundne, bestemt til løft af byrder, og som udelukkende drives ved menneskelig kraft.

bottom of page